Ασφάλεια Τουριστικών επιχειρήσεων

vw-golf-6-gti

Απευθύνεται στους ιδιοκτήτες τουριστικών μονάδων και στις ιδιαίτερες ανάγκες τους. καθώς και στις μικρές ή και μεσαίες Τουριστικές Μονάδες (Ξενοδοχεία, Πανσιόν, Ξενώνες), εφόσον διαθέτουν άδεια λειτουργίας και ανάλογη άδεια από τον ΕΟΤ.
Περιγραφή  καλύψεων:

 • Πυρκαγιά – πτώση κεραυνού
 • Πυρκαγιά από δάσος
 • Έκρηξη
 • Καπνός
 • Πτώση αεροσκαφών ή / και τμημάτων που αποσπάσθηκαν από αυτά
 • Έξοδα  κατεδάφισης ερειπίων, εκκαθάρισης και μεταφοράς  υπολειμμάτων-συντριμμάτων
 • Καταιγίδα  – θύελλα
 • Πλημμύρα
 • Χιόνι  – χαλάζι – παγετός
 • Διάρρηξη , υπερχείλιση δεξαμενών και σωληνώσεων  (κεντρικής θέρμανσης, ψύξης, ύδρευσης, αποχέτευσης & εγκαταστάσεις sprinklers)
 • Προστασία  υπασφάλισης
 • Τρομοκρατικές   ενέργειες
 • Πολιτικές  ταραχές, στάσεις, απεργίες, διαδηλώσεις , οχλαγωγίες
 • Κακόβουλη βλάβη / βανδαλισμός
 • Πρόσκρουση  οχήματος
 • Ηλεκτρικές  βλάβες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων & μηχανημάτων
 • Πτώση  δένδρων, ηλεκτρικών ή τηλεφωνικών  στύλων
 • Καθίζηση – ύψωση -κατολίσθηση εδάφους
 • Θραύση  υαλοπινάκων (θυρών, παραθύρων)
 • Ζημιές  εξωτερικών πινακίδων & επιγραφών
 • Αλλοίωση  εμπορευμάτων (εντός ψυκτικών θαλάμων & ψυγείων)
 • Έξοδα  κατάσβεσης/ πυρόσβεσης
 • Έξοδα  άντλησης  υδάτων
 • Έξοδα  έκδοσης αδειών αποκατάστασης  ζημιών  & αμοιβών μηχανικών / αρχιτεκτόνων
 • Ζημιές του κτιρίου  από  κλοπή (με διάρρηξη)
 • Κλοπή  περιεχομένου (μετά από διάρρηξη)
 • Αστική ευθύνη του ασφαλιζόμενου προς τρίτους από μετάδοση φωτιάς ή έκρηξης
 • Αστική ευθύνη του ασφαλιζόμενου προς τρίτους από διαρροή ύδατος
 • Αξία  καινούργιου
 • Σεισμός
 • Απώλεια κερδών
 • Αστική ευθύνη από τη λειτουργία