Ασφάλιση «απώλειας κερδών»

14-apoleia-kerdon

Είναι ένα πολύ σημαντικό ασφαλιστικό πρόγραμμα το οποίο μπορεί πραγματικά να σώσει μια επιχείρηση, η οποία θα υποστεί μια μεγάλη ζημιά. Συγκεκριμένα, ενώ μετά από μια καταστροφική ζημιά θα σταματήσει συνολικά ή εν μέρει η παραγωγική δυνατότητα της επιχείρησης, τα έξοδά  της δεν σταματάνε. Με το ασφαλιστικό αυτό πρόγραμμα ουσιαστικά χρηματοδοτείται η επιχείρηση να καλύψει για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα τρέχοντα έξοδα (λογαριασμοί, μισθοδοσίες κλπ) μέχρι την επανεκκίνηση της παραγωγικής της δραστηριότητας.