Ασφάλιση Δικηγόρων / Δικηγορικών Εταιρειών / Συμβολαιογράφων

Οι Δικηγόροι και οι Συμβολαιογράφοι είναι μία κατηγορία επαγγελματιών για τους οποίους η Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης είναι καίριας σημασίας. Ασκούν ένα επάγγελμα ή, πιο σωστά, ένα λειτούργημα ευθύνης που απαιτεί αξιοπιστία και αφοσίωση.

Είναι πρωτίστως άτομα εμπιστοσύνης, στα οποία ο Πελάτης, είτε πρόκειται για Φυσικό Πρόσωπο είτε για Επιχείρηση, βασίζεται για την υπεράσπιση των συμφερόντων του.

Τα λάθη και οι παραλείψεις δυστυχώς δεν λείπουν ακόμη και από τον πιο ευσυνείδητο Δικηγόρο ή Συμβολαιογράφο. Απαιτείται, λοιπόν, η ασφάλισή του τόσο για την έγκαιρη πρόληψη των κινδύνων στους οποίους εκτίθεται, όσο και για τη σύννομη λειτουργία της δραστηριότητάς του.

 

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 4121551 & 210 4130164