Ασφάλιση εγκαταστάσεων και περιουσίας

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι ασφαλίσεις των κτιρίων, του περιεχομένου τους, του εξοπλισμού, των μηχανημάτων και των εμπορευμάτων μιας επιχείρησης. Γενικά, περιλαμβάνονται τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης και οι εγκαταστάσεις της.

Από ένα απλό γραφείο ενός ελεύθερου επαγγελματία μέχρι τις εγκαταστάσεις μιας μεγάλης εμπορικής επιχείρησης και από ένα κατάστημα της γειτονιάς μέχρι το τεράστιο εμπορικό κέντρο, όλα απειλούνται από κινδύνους, όπως οι κίνδυνοι φωτιάς, κεραυνού, έκρηξης, πλημμύρας, καθίζησης, κατολίσθησης, τρομοκρατικών ενεργειών, φυσικών φαινομένων, σεισμού, κλοπής, ληστείας, θραύσης υαλοπινάκων, κ.λ.π.

Γιατί να ασφαλίσετε την επιχείρησή σας:

  • Αποτελεί περιουσιακό στοιχείο με οικονομική και συναισθηματική αξία
  • Συγκριτικά με την οικονομική αξία της επιχείρησης είναι μια ασφάλεια με πολύ μικρό κόστος
  • Υποχρεωτική ασφάλεια σε περίπτωση δανειοδότησης

 

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 4121551 & 210 4130164