Ασφάλιση ηλεκτρονικών / διαδικτυακών κίνδυνων & προσωπικών δεδομένων Cyber Risk Insurance

Οι ηλεκτρονικές και διαδικτυακές απειλές είναι μία από τις μεγαλύτερες πηγές ανησυχίας για τις Επιχειρήσεις, ειδικά στην ψηφιακή εποχή την οποία διανύουμε. Οι Επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν κινδύνους από τους hackers, το κακόβουλο λογισμικό, τους αμελείς εργαζομένους, καθώς και τους ελλιπείς ελέγχους IT. Επιπλέον, ο συνδυασμός της τεχνολογίας – που εξελίσσεται διαρκώς και γεννά νέους κινδύνους- με τη νέα νομοθεσία για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων που ήδη εφαρμόζεται στη χώρα μας, καθιστά την προστασία των συστημάτων και των δεδομένων ως μια βασική προτεραιότητα για κάθε Επιχείρηση.

Η διαρροή και η απώλεια δεδομένων μπορεί να έχουν ως συνέπεια οικονομικές απώλειες, καθώς και διακινδύνευση της εταιρικής φήμης. Ένας ηλεκτρονικός ή διαδικτυακός κίνδυνος μπορεί να προκαλέσει μία αλυσιδωτή αντίδραση συνεπειών.

Ως εκ τούτου, είτε είστε ιδιοκτήτης μια μεγάλης Εταιρείας είτε ιδιοκτήτης μιας μικρής Επιχείρησης, η ανάγκη για κάλυψη ασφάλισης (που θα περιλαμβάνει την κλοπή δεδομένων, εισβολές στο δίκτυο, παραβιάσεις ασφάλειας ή απώλεια εισοδήματος λόγω διακοπής λειτουργίας του συστήματος) κρίνεται ζωτικής σημασίας για τη βιωσιμότητα της Επιχείρησής σας.

 

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 4121551 & 210 4130164