Ασφάλιση Κέντρων Αισθητικής

Τα Κέντρα Αισθητικής εκτός από τις άρτιες εγκαταστάσεις και το εξειδικευμένο προσωπικό που διαθέτουν καλούνται να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις που δυνητικά μπορούν να προκύψουν στο χώρο τους.

Οι Επαγγελματίες υποχρεούνται να αποζημιώσουν τους Πελάτες τους σε περίπτωση που οι τελευταίοι διεκδικήσουν αποζημιώσεις για λάθη ή παραλείψεις στο πλαίσιο της άσκησης της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Σημαντικές προϋποθέσεις για την ισχύ του συμβολαίου είναι η Επιχείρηση να λειτουργεί με νόμιμη άδεια, καθώς και να ισχύουν οι απαραίτητοι κανόνες ασφαλείας.

 

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 4121551 & 210 4130164