Ασφάλιση Λογιστών

Ο σύγχρονος επαγγελματίας λογιστής και φοροτεχνικός ενεργεί σήμερα σε ένα πολύπλοκο περιβάλλον. Για να μπορεί να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της καθημερινότητάς του οφείλει να έχει τα απαραίτητα προσόντα. Παράλληλα, σύμφωνα με τη νομοθεσία, είναι συνυπεύθυνος για τους πελάτες του και είναι δυνατό να του επιβληθούν πρόστιμα. Στα πλαίσια αυτά είναι επιβεβλημένη η προστασία του από τους κινδύνους, οι οποίοι καραδοκούν.