Ασφάλιση μεταφορών

15-asfalisi-metaforon

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι ασφαλίσεις των μεταφερομένων εμπορευμάτων μιας επιχείρησης που πραγματοποιεί εισαγωγές, εξαγωγές ή εσωτερική διακίνηση εμπορευμάτων. Οι καλύψεις μπορεί να περιλαμβάνουν από την απλή περίπτωση ατυχήματος του μεταφορικού μέσου, την ποιοτική αλλοίωση των εμπορευμάτων, μέχρι την κατά παντός ασφάλιση των μεταφερομένων εμπορευμάτων.