Ασφάλιση οχημάτων

vw-golf-6-gti
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι ασφαλίσεις (ομαδικές ή όχι) των κάθε μορφής οχημάτων, όπως επιβατικά, φορτηγά, δίκυκλα, λεωφορεία κ.λ.π., αλλά και μηχανήματα έργου, ανάλογα με το είδος της συγκεκριμένης επιχείρησης. Στις ασφαλίσεις αυτές περιλαμβάνονται η (υποχρεωτική) αστική ευθύνη προς τρίτους, η ασφάλιση των οχημάτων ως περιουσιακών στοιχείων, αλλά και σειρά ειδικών καλύψεων, όπως η κάλυψη της αστικής ευθύνης εργαλείου για πολλές κατηγορίες μηχανημάτων έργου ή φορτηγών, η ασφάλιση των οδηγών για τυχόν ατυχήματα, η ασφάλιση νομικής προστασίας κ.λ.π.

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 4121551 & 210 4130164