Ασφάλιση Aστικών Eυθυνών

Creative Company Conference 2011

 

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι ασφαλίσεις που καλύπτουν την επιχείρηση από τις αστικές ευθύνες προς τρίτους, όπως την αστική ευθύνη λειτουργίας χώρου, την επαγγελματική αστική ευθύνη, την εργοδοτική αστική ευθύνη κ.λ.π.

Βέβαια, υπάρχουν και πιο εξειδικευμένες καλύψεις, όπως η αστική ευθύνη μελών Δ.Σ. και Διευθυντών, η περιβαλλοντική αστική ευθύνη, η αστική ευθύνη προϊόντος κ.λπ. Ήδη με νομοθετικές ρυθμίσεις κάποιες από τις αστικές ευθύνες έχουν καταστεί υποχρεωτικές όπως η περιβαλλοντική αστική ευθύνη για επιχειρήσεις ή επαγγελματίες με συγκεκριμένες δραστηριότητες.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 4121551 & 210 4130164