Ασφαλίστε σωστά την επιχείρησή σας

ασφάλιση, επιχείρησης, οδηγός
Ισχυρή ανάγκη για περισσότερη γνώση, για μεγαλύτερη καθαρότητα, για περισσότερη πληροφόρηση σχετικά με την ασφάλιση έχουν οι επιχειρήσεις. Αυτό αποκαλύπτει η αποχή ενός τεράστιου αριθμού επιχειρήσεων από την ασφαλιστική κάλυψή τους, κάτι που ουσιαστικά θα έπρεπε να αποτελεί προτεραιότητά τους δεδομένου ότι η ασφάλιση διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία τους σε οτιδήποτε και να αντιμετωπίσουν.

Η τεράστια ασφαλιστική ύλη παραμένει μια ανοικτή πρόκληση, όχι εύκολη, για την αγορά η οποία διαθέτει σειρά προγραμμάτων που απαλλάσσουν τον επιχειρηματία από κάθε έννοια. Του δίνουν τη δυνατότητα να ενεργεί χωρίς το φόβο του απρόοπτου. Σύμφωνα με την υφιστάμενη κατάσταση, οι μεγάλες επιχειρήσεις κάθε κλάδου και οι συναλλασσόμενες με ξένες αγορές είναι οι ισχυρά ασφαλισμένες.

Ωστόσο χρειάζονται επικαιροποιήσεις καθώς λόγω εξέλιξης της αγοράς αναφύονται και νέοι κίνδυνοι. Αντίθετα με αυτή την κατηγορία επιχειρήσεων, οι διάσπαρτες χιλιάδες μικρομεσαίες συνεχίζουν σε μεγάλο βαθμό να «πλέουν» μόνες τους και απροστάτευτες στους κινδύνους. Μάταια, οι ασφαλιστές πασχίζουν να πείσουν τους ανασφάλιστους να ασφαλιστούν και τους ασφαλισμένους να μην «κόβουν» καλύψεις για οικονομικούς λόγους. Χωρίς αμφιβολία στον κλάδο εντοπίζεται ένα «κενό» το οποίο πρέπει να καλυφθεί προς όφελος και των επιχειρήσεων.

Ζητούμενο είναι να αποκτηθεί συνείδηση πως η επιχειρηματικότητα πρέπει να είναι ασφαλισμένη και πως διαρκώς οφείλει να αναβαθμίζει τις καλύψεις της διότι η ασφάλιση δεν είναι μια στατική κατάσταση αλλά μεταβάλλεται. Αυτό σημαίνει ότι συμπληρώνεται, βελτιώνεται και τελικά έρχεται στα «μέτρα» αυτού που την αγοράζει. Τι χειρότερο από το να έχεις πάθει ζημιά και ενώ περιμένεις την ασφαλιστική σου αποζημίωση να διαπιστώνεις ότι είναι αναντίστοιχη του αναμενόμενου λόγω εξαιρέσεων, μη σωστών καλύψεων ή διάφορων άλλων λόγων.

Ευθύνες για την επιχειρηματική ασφάλιση έχουν οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι και οι ασφαλιστικές εταιρείες όπου οφείλουν να ακολουθούν κανόνες ενημέρωσης, διαφάνειας, και συνέπειας, καθοδηγώντας τον κάθε ενδιαφερόμενο επιχειρηματία στη σωστή ασφάλιση. Καθοριστικό ρόλο έχουν και οι πραγματογνώμονες – σύμβουλοι οι οποίοι γνωρίζουν πού «πάσχουν» οι καλύψεις και πού πρέπει να δίνουν βαρύτητα οι επιχειρηματίες για να ασφαλιστούν σωστά.

Όμως, τι χρειάζεται να γνωρίζει ένας επιχειρηματίας για να ασφαλιστεί σωστά;

  • Πώς θα ενημερωθεί για την ασφάλιση της επιχείρησης;
  • Ποια είναι η έξυπνη ασφάλεια;
  • Ποιος είναι ο σωστός ασφαλιστής;
  • Ποιες είναι οι στοχευμένες καλύψεις;Τα ερωτήματα αυτά αφορούν όλες τις επιχειρήσεις ασφαλισμένες και ανασφάλιστες. Ιδιαίτερα, αναφύονται με ένταση όταν μια ασφαλισμένη επιχείρηση πάρει φωτιά, πλημμυρίσει ή πάθει οποιαδήποτε ζημιά από διάφορες αιτίες, και κινηθεί η διαδικασία της αποζημίωσης. Τότε, έρχονται οι πραγματογνώμονες και κάποιες φορές ανακαλύπτουν «κενά», διαπιστώνουν αμέλειες και βρίσκουν «εξαιρέσεις» στα ασφαλιστικά συμβόλαια. Οι συνθήκες γίνονται ασφυκτικές για τον επιχειρηματία που πληρώνει και νόμιζε ότι καλύπτεται ενώ η πραγματικότητα ήταν διαφορετική.

Τι όμως επικρατεί στην ελληνική αγορά σχετικά με την ασφάλιση των επιχειρήσεων;

Επιχειρήσεις πολύ, αλλά όχι αποτελεσματικά ασφαλισμένες, καθόλου ασφαλισμένες, επιχειρήσεις που αγνοούν τι και πώς μπορούν να ασφαλίσουν. Και από την άλλη πλευρά ασφαλίσεις που όταν χρειάζονται δεν ικανοποιούν τις προσδοκίες του ασφαλισμένου. Οι συνθήκες αυτές δεν έχουν επιτρέψει τη δημιουργία μιας «κουλτούρας» γύρω από την ασφαλιστική προστασία της επιχειρηματικότητας και κατά συνέπεια σήμερα υπάρχει ένα μεγάλο κενό. Το κενό αυτό πρέπει να καλυφθεί. Αφενός οι ανασφάλιστες επιχειρήσεις να σπεύσουν να διασφαλίσουν τη λειτουργία τους σε περίπτωση ατυχήματος-ζημιάς και οι ήδη ασφαλισμένες να εξετάσουν σωστά με τον ασφαλιστικό τους σύμβουλο την ασφάλισή τους. Είναι μια διαδικασία που θεωρητικά θα έπρεπε να επαναλαμβάνεται για λόγους επικαιροποίησης των γνώσεων του επιχειρηματία και επαναβεβαίωσης των καλύψεων της επιχείρησης.

Που πρέπει να δίδεται βάρος στην ασφάλιση;

Η ασφάλιση περιουσίας είναι καθοριστικής σημασίας για τις επιχειρήσεις αφού αυτή προστατεύει τα κρίσιμα στοιχεία του ενεργητικού τους, δηλαδή την περιουσιακή τους κατάσταση, όπως τις πάγιες εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό ή τα αποθέματα πρώτων υλών, των έτοιμων προϊόντων κ.ά. Στην πρώτη αυτή ασφάλιση που κρίνεται απαραίτητη από τους ειδικούς, μπορεί σταδιακά να γίνονται και συμπληρωματικές καλύψεις ή επεκτάσεις ώστε η κάθε επιχείρηση να είναι σφαιρικά καλυμμένη. Για παράδειγμα η ασφάλι- ση της περιουσίας μπορεί να διευρυνθεί και με ασφάλιση απώλειας κερδών.

Έτσι μπορεί να ασφαλιστεί το μεικτό κέρδος που έχει η κάθε επιχείρηση. Η σημασία της συνολικής αυτής ασφαλιστικής κάλυψης έχει ιδιαίτερη σημασία στην περίπτωση που γίνει ζημιά. Στην ατυχή αυτή περίπτωση που υπάρχουν υλικές ζημιές στην περιουσία της επιχείρησης τότε είναι προφανές ότι κινδυνεύει η λειτουργία της. Ακόμα μια νέα ασφάλιση μεγάλης σημασίας είναι αυτή που αφορά την κάλυψη των επιχειρήσεων από κινδύνους που αφορούν τη ρύπανση-μόλυνση του περιβάλλοντος που μπορεί να προκαλέσουν από τη λειτουργία τους. Και αυτό αφορά κάθε μεγέθους δραστηριότητα. Επίσης, ενδιαφέρουσα από πολλές απόψεις είναι η ασφάλιση απώλειας κερδών, όπου η επιχείρηση αναπληρώνει το μεικτό κέρδος από τον χαμένο κύκλο εργασιών που δεν πραγματοποίησε. Ακόμα και η ασφάλιση αστικής ευθύνης. Αυτή καλύπτει κάθε ποσό που θα πρέπει να καταβάλει υποχρεωτικά η επιχείρηση ως αποζημίωση σε τρίτους λόγω υλικής ζημιάς ή σωματικής βλάβης που εξαιτίας της δραστηριότητάς της προκλήθηκε σε αυτούς. Η ασφάλιση αυτή αφορά τη γενική αστική ευθύνη την οποία έρχονται να συμπληρώσουν και άλλες επιμέρους «αστικές ευθύνες», όπως η αστική ευθύνη του εργοδότη, η αστική ευθύνη προϊόντων και η επαγγελματική ευθύνη.

πηγή: Insurance daily news