Ασφάλιση Εκπαιδευτηρίων

vw-golf-6-gti
Παρέχουμε ολοκληρωμένα και απόλυτα εξειδικευμένα προγράμματα σε Ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές Εκπαιδευτηρίων, Νηπιαγωγείων, Οικοτροφείων, Βρεφικών και Βρεφονηπιακών σταθμών, Ωδείων και Φροντιστηρίων, εφόσον διαθέτουν νόμιμη άδεια Λειτουργίας.

Υπάρχει η δυνατότητα ενιαίας ασφαλιστικής κάλυψης όλων των πιθανών κινδύνων τόσο για το κτίριο όσο και για το περιεχόμενο, όπως:

Πυρκαγιά, Καιρικά φαινόμενα, Κλοπή, Απώλεια κερδών, Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία, Ασφάλιση Ηλεκτρονικού εξοπλισμού και Ομαδική ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων

ξασφαλίζοντας τον Ιδιοκτήτη του Εκπαιδευτηρίου, τους Συνεργάτες αλλά και τους Πελάτες του από κάθε πιθανό κίνδυνο.