Βαρβάρα

 

Η Βαρβάρα Σβερδίλα γεννήθηκε στη Mήλο. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Ιστορίας & Αρχαιολογίας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και αριστούχος  Διπλωματούχος του  Πιάνου.  Έχει παρακολουθήσει σειρά σεμιναρίων στον Ασφαλιστικό Κλάδο σχετικά με το marketing και τις πωλήσεις. Ασφαλιστικός Πράκτορας 2ης γενιάς ασχολείται με τις πωλήσεις και έχει την ευθύνη για την εναρμόνιση του Πρακτορείου με τις συνεχώς μεταβαλλόμενες εξελίξεις του κλάδου.