Γιατί τον ασφαλιστή σας

Οι ασφαλιστικές Εταιρείες μέσω των direct πωλήσεων απευθύνονται στις μάζες αλλά πωλούν με τον ίδιο τρόπο, τα ίδια προϊόντα, σε όλους.

Το πλεονέκτημα των ασφαλιστών θα είναι πάντα η προσωπική και σε αληθινό χρόνο προσέγγιση μέσω των Δικτύων. Με τον ασφαλιστή ,  οι πελάτες δεν έχουν στη διάθεσή τους μόνο ένα προϊόν με την τιμή του, αλλά ένα άτομο το οποίο θα εμπιστευτούν να κάνει για αυτούς όλη την έρευνα, τη σύγκριση, την ανάλυση και να τους προσφέρει έτοιμη την κάλυψη που έχουν ανάγκη. Έτσι ξέρουν ακριβώς τι είδους εξυπηρέτηση να περιμένουν όταν την χρειαστούν.

Ιδανικά, κάθε σπιτικό, εκτός από τον γιατρό και το δικηγόρο του, θα πρέπει να έχει και τον ασφαλιστή του.

Κανείς δεν έχει μεγαλύτερη πείρα στην ασφάλιση (στην εκτίμηση, τιμολόγηση και αποζημίωση) από τους ίδιους τους ασφαλιστές