Ασφάλιση Κατοικίας

07-asfallisi-katoikias

 

 

Αν θες να φτιάξεις ένα σπίτι, άρχισε από τα θεμέλια! Αν θες να το διατηρήσεις, ξεκίνα από την ασφάλισή του!…

Ποιος δε θέλει να προστατέψει μια περιουσία και ιδιαίτερα το σπίτι του, για το οποίο έχει δαπανήσει χρόνο και χρήματα στο παρελθόν;

Δεν χρειάζεται να πάθουμε για να μάθουμε. Ελάτε να συζητήσουμε και να σχεδιάσουμε το δικό σας πρόγραμμα ασφάλισης  για την κατοικία σας και την οικοσκευή σας

Εμείς προσφέρουμε σε όλους τους ιδιοκτήτες κατοικιών (είτε ιδιοκατοικούν είτε όχι), τους ενοικιαστές, αλλά και τους διαχειριστές των πολυκατοικιών την πλέον συμφέρουσα  πρόταση ασφάλισης προσαρμοσμένη στις ανάγκες και τις οικονομικές  τους δυνατότητες.

Παρεχόμενες καλύψεις για οικοδομή ή και περιεχόμενο :

 • Κατά παντός κινδύνου
 • Πυρκαγιά
 • Πτώση κεραυνού
 • Έκρηξη (φυσική – χημική)
 • Πτώση αεροσκαφών
 • Τρομοκρατικές ενέργειες
 • Πυρκαγιά από δάσος
 • Αστική ευθύνη του ασφαλιζόμενου από μετάδοση πυρκαγιάς
 • Έξοδα κατεδάφισης – εκκαθάρισης – απομάκρυνσης ερειπίων
 • Θραύση – διάρρηξη σωληνώσεων
 • Πρόσκρουση οχήματος
 • Ζημίες στην οικοδομή συνεπεία διάρρηξης με σκοπό την κλοπή
 • Θύελλα – καταιγίδα – πλημμύρα – χιόνι – παγετό
 • Πολιτικές ταραχές
 • Κακόβουλη ενέργεια
 • Έκρηξη λέβητα κεντρικής θέρμανσης (για τις ίδιες ζημιές του)
 • Απώλεια ενοικίου (μόνο για ιδιοκτήτες οικοδομών)
 • Έξοδα άντλησης υδάτων
 • Αστική ευθύνη από διαρροή ύδατος
 • Κλοπή περιεχομένου συνεπεία διάρρηξης
 • Ληστεία μετρητών και τραπεζικών επιταγών
 • Θραύση υαλοπινάκων – θυρών και παραθύρων – καθρεπτών
 • Βραχυκύκλωμα – ηλεκτρικές ζημίες ηλεκτρικού πίνακα, καλωδιώσεων κ.λ.π.
 • Διαφόρους κινδύνους στο περιεχόμενο κατά την προσωρινή παραμονή σε άλλη διεύθυνση
 • Πτώση δέντρων (ζημιές οικοδομής)
 • Έξοδα παραμονής σε ξενοδοχείο
 • Έξοδα μετακόμισης – προσωρινής μεταστέγασης του ασφαλιζόμενου περιεχομένου
 • Κάλυψη σεισμού
 • Δόση στεγαστικού δανείου

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 4121551 & 210 4130164