Ομαδική Aσφάλιση εργαζομένων

vw-golf-6-gti
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι ασφαλίσεις που καλύπτουν τους εργαζόμενους της επιχείρησης. Κυρίως είναι οι ασφαλίσεις ατυχημάτων κάθε μορφής και οι ομαδικές ασφαλίσεις υγείας, αλλά σε πολλές οργανωμένες επιχειρήσεις είναι και οι ομαδικές αποταμιευτικές ασφαλίσεις για τη  δημιουργία εφάπαξ, τα ατομικά ασφαλιστήρια ζωής και υγείας στελεχών της επιχείρησης κ.α

Στη  σημερινή εποχή, που τα ασφαλιστικά ταμεία επαναπροσδιορίζουν τις παροχές προς τους ασφαλισμένους τους και οι ανάγκες των ασφαλισμένων για ιατροφαρμακευτική και  νοσοκομειακή περίθαλψη είναι φανερές, η ομαδική ασφάλιση μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά με την κοινωνική και την ατομική ώστε  να επιτύχει την πλήρη κάλυψη των ασφαλιστικών τους αναγκών.

Η Ομαδική Ασφάλιση Ζωής και Υγείας καθώς και προσωπικών ατυχημάτων  απευθύνεται σε Επιχειρήσεις όλων των δραστηριοτήτων που απασχολούν περισσότερους από 10 εργαζομένους
Επίσης, ομάδες ατόμων με κοινά χαρακτηριστικά (π.χ. μέλη συλλόγων) μπορούν να ασφαλιστούν σε ομαδική βάση για :

  • Ασφάλιση Υγείας (πρωτοβάθμια & δευτεροβάθμια περίθαλψη, ιατροφαρμακευτικές δαπάνες)
  • Ασφάλιση Ζωής
  • Ασφάλιση Ατυχημάτων
  • Ασφάλιση Ανικανότητας για εργασία
  • Ασφάλιση Προστασίας Εισοδήματος
  • Ασφάλιση Ταξιδιωτικής Βοήθειας

και να απολαύσουν τα παρακάτω προνόμια της ομαδικής ασφάλισης:

  • Φορολογικά κίνητρα για την επιχείρηση/ επιχειρηματία.
  • Χαμηλό κόστος ασφάλισης  .
  • Δυνατότητα ασφάλισης  και των οικογενειών των εργαζομένων και του ίδιου του επιχειρηματία.