Συχνές Ερωτήσεις

Ποια η χρησιμότητα της ασφάλισης και γιατί να δαπανήσω ένα αξιόλογο ποσό;

Θα μπορούσαμε να πούμε πως η ασφάλιση είναι τόσο παλιά όσο και ο άνθρωπος. Από την εμφάνισή του ο άνθρωπος οργάνωνε τη ζωή του σε κοινωνίες, επειδή διαπίστωνε ότι από μόνος του δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει στους κινδύνους της προϊστορικής εποχής.

Κίνδυνος στην ασφαλιστική γλώσσα είναι η δυνατότητα που υπάρχει να συμβεί κάποιο γεγονός που ως συνέπειά του θα έχει ή τη μείωση της περιουσίας κάποιου προσώπου ή την ανάγκη αυξήσεώς της, προκειμένου να αντιμετωπιστεί μια έκτακτη ανάγκη.

Η πιθανότητα να συμβεί το τυχαίο και αβέβαιο γεγονός αποκλείεται ή ελαχιστοποιείται με την επένδυση μέρους των κερδών σε ασφάλιση.

Ένα σχετικά δαπανηρό ασφαλιστήριο συμβόλαιο παρέχει πολλές επιπλέον καλύψεις που ίσως μας φαίνονται ασήμαντες, αλλά ουσιαστικά μπορούν να μας απαλλάξουν από δυσβάσταχτα έξοδα και συναισθηματική φόρτιση. Είναι λοιπόν σημαντικό να δαπανήσουμε κάποια επιπλέον χρήματα έτσι ώστε να αποφύγουμε την οικονομική καταστροφή κυρίως αλλά και να νιώθουμε ασφάλεια.

 

Τι είναι η (αφαιρετέα) απαλλαγή;

Η πιο γνωστή απαλλαγή που μπορεί κανείς να συναντήσει στα ασφαλιστήρια συμβόλαια είναι η αφαιρετέα απαλλαγή. Σε αυτή την περίπτωση, ο Ασφαλισμένος καλείται να πληρώσει ο ίδιος τη ζημιά που του προέκυψε όμως μέχρι ένα συγκεκριμένο ποσό. Όταν η ζημιά ξεπεράσει το συμφωνηθέν ποσό τότε αναλαμβάνει η Ασφαλιστική Εταιρεία, η οποία καλύπτει σύμφωνα με τους όρους του συμβολαίου τον Ασφαλισμένο.

Ας υποθέσουμε, για παράδειγμα, ότι ένα όχημα έχει ζημιές από φυσικά φαινόμενα ύψους 1.000 ευρώ. Αν η απαλλαγή είναι 200 ευρώ τότε ο Ασφαλισμένος θα κληθεί να πληρώσει αυτό το ποσό, ενώ τα υπόλοιπα 800 ευρώ τα αναλαμβάνει η Ασφαλιστική Εταιρεία.

 

Τι εξασφαλίζω με ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο υγείας;

Τα συμβόλαια υγείας εξασφαλίζουν ότι σε μια δύσκολη κατάσταση της υγείας μας η Ασφαλιστική Εταιρεία θα αναλάβει το δυσβάσταχτο κόστος της αποκατάστασής της. Αν ο Ασφαλισμένος επιλέξει να νοσηλευτεί σε συνεργαζόμενη κλινική της Ασφαλιστικής, τότε πληρώνει μόνο την απαλλαγή, εάν αυτή βέβαια υφίσταται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιό του.

 

Ποσό κοστίζει ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο υγείας;

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την τελική τιμή ενός συμβολαίου υγείας είναι οι εξής:

Ηλικία, όρια κάλυψης, ποσοστό κάλυψης, εκπιπτόμενο (το ποσό με το οποίο θα συμμετέχουμε στα έξοδα νοσηλείας – Όσο μεγαλύτερο το εκπιπτόμενο τόσο μικρότερο το κόστος), underwriting (Κάθε αίτηση ασφάλισης υγείας περιέχει και ερωτηματολόγιο σχετικά με την κατάσταση του ασφαλιζόμενου [ύψος, βάρος, αλκοόλ, κάπνισμα, κλπ] και του ιατρικού του ιστορικού για να εκτιμηθεί ο κίνδυνος τον οποίο θα αναλάβει η Ασφαλιστική Εταιρεία), όροι ανανέωσης, εξαιρέσεις.

 

Μπορεί η εκάστοτε Ασφαλιστική Εταιρεία να μην ανανεώσει το συμβόλαιο υγείας μου;

Μεμονωμένα συμβόλαια υγείας δεν μπορεί να ακυρώσει η εκάστοτε Ασφαλιστική Εταιρεία. Παρόλα αυτά έχει το δικαίωμα να καταργήσει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα για όλο το χαρτοφυλάκιό της (πελάτες).

 

Τι κάνω σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος;

Σε περίπτωση ατυχήματος αφού σιγουρευτώ ότι είμαστε όλοι καλά, επικοινωνώ με την τροχαία (100) όσο απλό και να φαίνεται το συμβάν. Αν υπάρχουν τραυματίες καλώ το 166 για να έρθει ασθενοφόρο. Έπειτα καλώ τη Φροντίδα Ατυχήματος ή την Οδική Βοήθεια (εφόσον παρέχεται στις καλύψεις του ασφαλιστηρίου του αυτοκινήτου). Τα τηλέφωνα αναγράφονται συνήθως στην πίσω όψη του συμβολαίου μου. Η Φροντίδα Ατυχήματος αναλαμβάνει να καταγράψει το συμβάν με δήλωση ατυχήματος από τον ασφαλισμένο, να φωτογραφήσει τα εμπλεκόμενα οχήματα αλλά και το μέρος που έγινε το συμβάν. Εάν υπάρχει η δυνατότητα να ενταχθεί η ζημιά στο φιλικό διακανονισμό τότε η Φροντίδα Ατυχήματος μας βοηθά να συμπληρώσουμε το έντυπο της φιλικής δήλωσης.

 

Είναι η Φροντίδα Ατυχήματος αξιόπιστη και πώς με εξυπηρετεί;

Η Φροντίδα Ατυχήματος είναι πλήρως αξιόπιστη και θεωρείται πολύ ουσιαστική κάλυψη στο ασφαλιστήριο των αυτοκινήτων, καθώς η Εταιρεία αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει την απαραίτητη γραφειοκρατία που ακολουθεί ένα ατύχημα.

 

Τι καλύπτει η μικτή ασφάλιση;

Με τη μικτή ασφάλιση (ή ασφάλιση ιδίων ζημιών) η Ασφαλιστική σας Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποκαταστήσει τις υλικές ζημίες του δικού σας οχήματος από σύγκρουση, πρόσκρουση, εκτροπή, ανατροπή ή κατακρήμνιση, ακόμα και στην περίπτωση που είστε υπεύθυνος για το τροχαίο ατύχημα.

 

Αν δεν πάρω την ανανέωση του ασφαλιστηρίου μου στην ημερομηνία λήξης είμαι ακόμη ασφαλισμένος;

Σύμφωνα με το νέο νόμο που αφορά την ασφάλιση αστικής ευθύνης οχημάτων η ανανέωση του συμβολαίου δεν είναι πλέον αυτόματη. Συνεπώς, η ανανέωση θα πρέπει να παραλαμβάνεται πριν από τη λήξη του συμβολαίου ώστε να μην υπάρχει κενό διάστημα ασφάλισης.