Τεχνικών έργων

20-asfaleia-texnikon-ergon-1

Οι κατασκευαστικές εταιρίες και οι εργολάβοι επιζητούν τη μέγιστη σιγουριά και εξασφάλιση για κάθε τεχνικό και κατασκευαστικό έργο που έχουν αναλάβει.

Η εμπειρία μας στην ασφάλιση τεχνικών έργων εξασφαλίζει  μια πλήρη κάλυψη κατά παντός κινδύνου εργολάβου, για όλες τις κατηγορίες των τεχνικών έργων, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, για κάθε ζημιά που θα προκληθεί από φυσικά φαινόμενα, φωτιά, πολιτικές αναταραχές, κακόβουλες ενέργειες καθώς και την αστική ευθύνη του εργολάβου σε σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές που θα προκληθούν από τις εργασίες του έργου.