2 στους 3 θέλουν να κόψουν δαπάνες για να αποταμιεύσουν για τα παιδιά τους

26/02/2014

Τα 2/3 των Ελλήνων γονέων προτιμούν να περιορίσουν τις προσωπικές τους δαπάνες, προκειμένου να εξασφαλίσουν την αποταμίευση ενός κεφαλαίου για το μέλλον των παιδιών τους.

Το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον της οικονομικής ύφεσης και οι συνθήκες που επικρατούν στην αγορά εργασίας, καθιστούν αβέβαιο το κατά πόσο θα μπορέσουν να τους προσφέρουν μετά από κάποια χρόνια οικονομική στήριξη, με ένα κεφάλαιο ικανό για την επαγγελματική τους αποκατάσταση ή τη φοίτησή τους.

Έρευνα, μάλιστα, που έγινε στα τέλη του προηγούμενου χρόνου από την ολλανδική εταιρεία Trendbox για τη χώρα μας, έδειξε πως το ποσοστό των Ελλήνων που καταφέρνουν να αποταμιεύουν ένα σταθερό ποσό μηνιαίως φτάνει μόλις το 16%.

Αν και το διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων είναι περιορισμένο, ωστόσο, υπάρχουν ευέλικτες λύσεις στην ασφαλιστική αγορά, οι οποίες δίνουν την ευκαιρία, μέσα από χρηματοοικονομικά προϊόντα, να υπάρξει προγραμματισμένη αποταμίευση ή επένδυση, ώστε μετά την πάροδο συγκεκριμένης περιόδου να αξιοποιηθεί το κεφάλαιο για τις σπουδές ή την έναρξη της επαγγελματικής δραστηριότητας του παιδιού.

Πρόκειται για τα αποταμιευτικά – επενδυτικά προγράμματα, που συνήθως είναι μακράς διάρκειας και έχουν τη μορφή προγραμμάτων με εγγυημένο κεφάλαιο και απόδοση ή προϊόντων unit linked. Στην πρώτη περίπτωση ο πελάτης γνωρίζει από την αρχή πώς θα διαμορφωθεί το ελάχιστο ποσό ασφαλίσματος όταν λήξει η διάρκεια του προγράμματος, ενώ στη δεύτερη δεν υπάρχουν εγγυήσεις, καθώς ο πελάτης μπορεί να έχει υψηλότερες αποδόσεις. Επίσης συχνά τα προγράμματα αυτά μπορούν να συνδυαστούν με προγράμματα υγείας, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο ολοκληρωμένης ασφαλιστικής κάλυψης. Αξίζει να σημειωθεί πως τα αποταμιευτικά – επενδυτικά προϊόντα διασφαλίζουν ότι σε περίπτωση απώλειας της ζωής ή ανικανότητας του συμβαλλομένου, το πρόγραμμα συνεχίζεται. Αυτό σημαίνει ότι όταν, για τους παραπάνω λόγους, ο γονέας ή ο συγγενής αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς την ασφαλιστική, καλύπτεται η διάρκεια του προγράμματος μέχρι τη λήξη του.

ΠΗΓΗ:insuranceworld