ΝΕΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

6 άρθρα

Γενική και Εργοδοτική Αστική Ευθύνη

            Όλες οι Επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λειτουργίας τους έχουν σημαντικές υποχρεώσεις και αναλαμβάνουν συγκεκριμένες ευθύνες απέναντι στους Εργαζομένους τους, τους Πελάτες, τους Προμηθευτές, τους Μετόχους, ακόμη και απέναντι στο περιβάλλον. Τις ευθύνες αυτές οφείλουν (είτε από το Νόμο είτε όχι) να τις καλύπτουν με […]

Ασφάλιση Κέντρων Αισθητικής

Τα Κέντρα Αισθητικής εκτός από τις άρτιες εγκαταστάσεις και το εξειδικευμένο προσωπικό που διαθέτουν καλούνται να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις που δυνητικά μπορούν να προκύψουν στο χώρο τους. Οι Επαγγελματίες υποχρεούνται να αποζημιώσουν τους Πελάτες τους σε περίπτωση που οι τελευταίοι διεκδικήσουν αποζημιώσεις για λάθη ή παραλείψεις στο πλαίσιο της άσκησης […]

Ασφάλιση Δικηγόρων / Δικηγορικών Εταιρειών / Συμβολαιογράφων

Οι Δικηγόροι και οι Συμβολαιογράφοι είναι μία κατηγορία επαγγελματιών για τους οποίους η Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης είναι καίριας σημασίας. Ασκούν ένα επάγγελμα ή, πιο σωστά, ένα λειτούργημα ευθύνης που απαιτεί αξιοπιστία και αφοσίωση. Είναι πρωτίστως άτομα εμπιστοσύνης, στα οποία ο Πελάτης, είτε πρόκειται για Φυσικό Πρόσωπο είτε για Επιχείρηση, βασίζεται […]

Ασφάλιση Ιατρών

Η φύση του ιατρικού επαγγέλματος κρύβει πολλές δυσκολίες και ένας γιατρός πρέπει να μπορεί να προστατευτεί για τον ίδιο και για την οικογένειά του. Ένα συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης Ιατρών καλύπτει την επαγγελματική ευθύνη από τη νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος, για οποιαδήποτε αμέλεια, σφάλμα, ιατρικό λάθος ή παράλειψη κατά την άσκηση […]

Ασφάλιση Λογιστών

Ο σύγχρονος επαγγελματίας λογιστής και φοροτεχνικός ενεργεί σήμερα σε ένα πολύπλοκο περιβάλλον. Για να μπορεί να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της καθημερινότητάς του οφείλει να έχει τα απαραίτητα προσόντα. Παράλληλα, σύμφωνα με τη νομοθεσία, είναι συνυπεύθυνος για τους πελάτες του και είναι δυνατό να του επιβληθούν πρόστιμα. Στα πλαίσια αυτά είναι […]

Ασφάλιση ηλεκτρονικών / διαδικτυακών κίνδυνων & προσωπικών δεδομένων Cyber Risk Insurance

Οι ηλεκτρονικές και διαδικτυακές απειλές είναι μία από τις μεγαλύτερες πηγές ανησυχίας για τις Επιχειρήσεις, ειδικά στην ψηφιακή εποχή την οποία διανύουμε. Οι Επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν κινδύνους από τους hackers, το κακόβουλο λογισμικό, τους αμελείς εργαζομένους, καθώς και τους ελλιπείς ελέγχους IT. Επιπλέον, ο συνδυασμός της τεχνολογίας – που εξελίσσεται διαρκώς […]