Επιχειρήσεις

 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η σωστή ασφάλιση των Επιχειρήσεων, μικρών ή μεγάλων, απαιτεί ένα ολόκληρο πλέγμα καλύψεων που ξεφεύγουν βέβαια από τα στενά όρια ενός κλάδου ασφάλισης ή μερικές φορές και μιας ασφαλιστικής εταιρείας. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η ασφάλιση μιας επιχείρησης εντάσσεται στις βασικές της ανάγκες και κάθε σχεδιασμός λειτουργίας και ανάπτυξης δεν μπορεί να υλοποιηθεί, αν δεν περιλαμβάνει πρόβλεψη αντιμετώπισης κινδύνων, μέσω ασφαλιστικών καλύψεων.

Η αναζήτηση των ασφαλιστικών προγραμμάτων που χρειάζεται μια επιχείρηση, όσο μικρή και αν είναι, δεν πρέπει να αποτελεί αντικείμενο της ίδιας της επιχείρησης. Χρειάζεται ειδική έρευνα και μελέτη που μόνο ένας πιστοποιημένος Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής μπορεί να προσφέρει. Το Γραφείο μας έχει τη γνώση και την εμπειρία για την ανάλυση των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης, την καταγραφή των αναγκών της και την πρόταση των απαραίτητων ασφαλιστικών καλύψεων-προγραμμάτων.

Οι ασφαλιστικές ανάγκες μιας Επιχείρησης θα μπορούσαν, πολύ απλά, να χωριστούν στις εξής βασικές κατηγορίες:

 

1. Ασφάλιση εγκαταστάσεων και περιουσίας

2. Ασφάλιση Aστικών Eυθυνών

3. Ομαδική Aσφάλιση εργαζομένων

4. Ασφάλιση οχημάτων

5. Ασφάλιση «απώλειας κερδών»

6. Ασφάλιση μεταφορών

7. Ασφάλεια Τουριστικών επιχειρήσεων

8. Ασφάλιση Εκπαιδευτηρίων

9. Ειδικές ασφαλίσεις  

10. Ασφάλιση χρηματικών απωλειών

11. Τεχνικών έργων

12. Ασφάλιση Έργων Τέχνης

13. Αγροτικές Ασφαλίσεις

14.Νομική Προστασία Επιχειρήσεων & Επαγγελματιών

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 4121551 & 210 4130164